Portfolio Category: 浴室

 • 俊景閣 浴室

  俊景閣 浴室

  設計師 :Keith 屋苑名稱:俊景閣 …

 • 一號銀海 浴室

  一號銀海 浴室

  屋苑名稱:一號銀海 One Silver…

 • 窩打老道8號 浴室

  窩打老道8號 浴室

  屋苑名稱:窩打老道8號 8 WATERL…

 • 麗都花園 浴室

  麗都花園 浴室

  屋苑名稱:麗都花園 Lido Garde…

 • 青宏苑 浴室

  青宏苑 浴室

  屋苑名稱:青宏苑 Ching Wang …

 • 屯門市廣場 浴室

  屯門市廣場 浴室

  屋苑名稱:屯門市廣場 Tuen Mun …

 • 名城 浴室

  名城 浴室

  為統一色調,客廁亦用上淺橡牙色調石紋磚,…