Portfolio Category: 新界

 • 青宏苑 506′

  青宏苑 506′

  Keith 屋苑名稱:青宏苑 Ching…

 • 屯門市廣場 351′

  屯門市廣場 351′

  Sharon & 權 屋苑名稱:屯門市廣…

 • Grand Yoho 705′

  Grand Yoho 705′

  Yan 屋苑名稱:Grand Yoho …

 • 豐景園 489′

  豐景園 489′

  屋苑名稱:豐景園 Goodview Ga…

 • 名城 742′

  名城 742′

  屋苑名稱:名城 Festival Cit…

 • 帝堡城 556′

  帝堡城 556′

  屋苑名稱:帝堡城 The Castell…

 • 新都城 441′

  新都城 441′

  屋苑名稱:新都城2期 實用面積:441平…

 • 牽晴間 401′

  牽晴間 401′

  屋苑名稱:牽晴間 實用面積:401平方呎…

 • 駿景園 958′

  駿景園 958′

  屋苑名稱:駿景園 實用面積:958平方呎…