Portfolio Category: 設計案例

 • 德福花園 556′

  德福花園 556′

  項目地點: 德福花園 單位類型: 2房 …

 • 康田苑 531′

  康田苑 531′

  項目地點: 藍田康田苑 單位類型: 3房…

 • 豐盛苑 381′

  豐盛苑 381′

  實用面積: 381平方呎 完工日期: 2…

 • 碧濤花園 764′

  碧濤花園 764′

  項目地點: 碧濤花園一期百利閣 單位類型…

 • 安利大廈 454′

  安利大廈 454′

  項目地點: 黃大仙安利大廈 單位類型: …

 • 東港城 463′

  東港城 463′

  項目地點: 將軍澳東港城 單位類型: 2…

 • 麗城花園 572′

  麗城花園 572′

  項目地點: 麗城花園 單位類型: 3房 …